Publication

Projekt Engineering - Ingenieurmäßige Software-Entwicklung in Projektgruppen

Publication, 2001

Outline

H. Mayr - Projekt Engineering - Ingenieurmäßige Software-Entwicklung in Projektgruppen - Carl Hanser Verlag, 2001, pp. 294