Publikation

Neoliberalizem - izzivi za prakso in etiko socialnega dela

Outline:

C. Stark - Neoliberalizem - izzivi za prakso in etiko socialnega dela - Socialno Delo, Vol. 50, No. 3, 2011, pp. 197-204